ANTIRASISTISKA FILMDAGAR

ARF är också en projektbaserad verksamhet och är beroende av bidrag för att kunna genomföra evenemang. ARF är möjlig tack vare våra samarbetspartners.
Bland våra årligen återkommande samarbetspartners finns Malmö stad, Region Skåne, Folkets Bio Malmö, Rädda Barnen distrikt Malmö, MKB Fastighets AB, Lärarförbundet Malmö och Hyresgästföreningen Malmö.
År 2023 har ARF även fått projektstöd från Öppna Malmö, Malmö stad, Olof Palmes Minnesfond och från Kungliga Patriotiska Sällskapet.
Vi vill tacka dem samt andra organisationer och stiftelser som stödjer ARF ekonomiskt.
ARF är i grunden ett samverkansprojekt. Att hålla vid liv ett nätverk av antirasistiska krafter och människorättsorganisationer är en viktig del av arbetet. Vi vill gärna lyfta några av våra viktigaste samarbetsorganisationer som vi samarbetat med under många år.
ABF Malmö
Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa
Biograf Panora | Folkets bio Malmö
Feministisk festival
GFMR – Grunskolefotboll mot rasismer
Helamalmö
Imagenes del Sur/Bilder från Söder | Latinamerika i Fokus | IFEMA
Malmö mot Diskriminering
Malmö museer

Malmö Queer Filmfestival
Romsk information- och kunskapscenter
Romska kulturcentret i Malmö
Rädda barnen – distrikt Malmö
Stadsbiblioteket | KRUT
Samer i Syd
Samordnaren mot antisemitism
Tehara Media
Tidskriften Mana

Och många fler!
Vi är alltid öppna för nya samarbeten: kontakta oss om ni har samarbetstankar eller bara vill etablera kontakt inför framtida samarbeten.

KONTAKT
Paula Bustos Castro
040-30 24 70
paula@arfarf.se