FILM OCH SAMTAL FÖR SKOLOR

ARF året runt erbjuder Antirasistiska film och samtal för skolklasser hela skolåret. Vi anpassar vårt utbud till skolornas schema i den mån det går. Vi kopplar våra tematiska film och samtal till viktiga datum som berör mänskliga rättigheter.

ANTIRASISTISKA FILMDAGAR 30 ÅR
HT 2023 övergår vi till festivalformen. Såsom ARF startade, 1993.

  Nu är den klar!

HÄR är årets festivalprogram i skroll-variant.

HÄR i klick-variant.

——————————————————–

ARKIV:
HT 2022: HÄR

Inget evenemang hittades!