FILM OCH SAMTAL FÖR SKOLOR

ARF året runt erbjuder Antirasistiska film och samtal för skolklasser hela skolåret. Vi anpassar vårt utbud till skolornas schema i den mån det går. Vi kopplar våra tematiska film och samtal till viktiga datum som berör mänskliga rättigheter.

——————————————————–

ARKIV:
ARF 30 år jubileumsprogram 2023: HÄR
HT 2022: HÄR

Inget evenemang hittades!