ANTIRASISTISKA FILMDAGAR

ARF – Film och kultur för mänskliga rättigheter arbetar i huvudsak med film & samtal som ett sätt att motverka rasism och diskriminering samt för att främja demokrati och mänskliga rättigheter. Film och samtal är en oslagbar kombination som både väcker empati och förmedlar kunskaper och insikt kring svåra och viktiga frågor. ARF strävar efter att skapa förutsättningar för samarbeten och nätverk kring det antirasistiska arbetet.

Genom att arrangera filmvisningar med föreläsningar, diskussioner eller workshops samt nätverkande och andra kulturella evenemang, vill ARF synliggöra och väcka debatt kring frågor rörande rasism, diskriminering och demokrati.

Vi riktar oss i huvudsak till skolor i olika utbildningsnivåer men också till en bred allmänhet.

Verksamheten består av fyra centrala aktiviteter:

ARF året runt: Antirasistiska filmdagar sprids ut hela året efter skolkalendern. Tematiska film och samtal om mänskliga rättigheter kopplas till olika internationella minnesdagar.

För läsa om aktuella film och samtal, gå in på vår facebook sida: Antirasistiska filmdagar i Malmö.

Samarrangemang: ARF är en del av flera samarbetsarrangemang, varav en del av dem är årligt återkommande och är en fast del av verksamheten.

Nätverkande: ARF är i grunden ett samverkansprojekt. Att hålla vid liv ett nätverk av antirasistiska krafter, människorättsorganisationer och enskilda personer är en viktig del av arbetet.

Målgruppsanpassade aktiviteter: ARF är i möjligaste mån öppen för nya samarbeten kring specifika teman och behov.

ARF är en projektbaserad verksamhet och är beroende av bidrag. ARF är möjlig tack vare samarbete med Malmö stad, Juniora/Unga Panora /Folkets Bio Malmö, MKB Fastighets AB, Lärarförbundet Malmö, Hyresgästföreningen Malmö, Rädda Barnen distrikt Malmö, samt andra organisationer och stiftelser som stödjer ARF.

KONTAKT

Paula Bustos Castro

040-30 24 70

paula@arfarf.se