STIPENDIET

STIPENDIET från FilmCentrum Syd och Film i Skåne riktar sig till filmare i alla åldrar som är på en tidig nivå i sitt filmskapande. Stipendiet består av en insats på 5000 SEK för en film som är max 15 minuter lång. Vi beviljar upp till 10 stipendier per år.

Riktlinjer 

Du söker som privatperson och behöver inte ha något produktionsbolag. Stödet ges enbart till produktioner med sökande som är bosatta och verksamma i Skåne. Vi är främst intresserade av projekt där inspelning inte påbörjats. Tidigare egna filmproduktioner är inte ett krav, men länka gärna till projekt om det finns. Stipendiet ges inte till skolprojekt och det är inte möjligt att söka under tiden du går en filmutbildning (även om du gör projektet utanför skoltid).

Pengarna får inte användas till att betala ut lön, utan ska användas till andra kostnader som är förknippade med produktionen av din film (ex. teknik, resor, scenografi e t c). Det är inte möjligt att söka Stipendiet för projektutveckling, utan enbart för produktion.

Obs! Du kan inte söka Stipendiet om du, med samma projekt, samtidigt söker kortfilms- eller dokumentärfilmsinsats från Film i Skåne.

Ansökan: Ansök till stipendiet

Nästa deadline: 1 september 2020

Konsulent & kontakt: Johan Simonsson, johan@filmcentrumsyd.se, 040-795 79 och Ludvig Hedlund, ludvig@filmiskane.se, 0735-960620

BEVILJADE PROJEKT VÅREN 2020

TVÅ GAMLA VÄNNER Fiktion av Augustin Sjöberg

FY FAN VAD VI ÄR BRA! Fiktion av Daniela Runesson

MALMÖ REFLECTIONS – Hybrid fiktion/dokumentär av Ebba Stoppelenburg

EN VISS SON – Fiktion av Leo Johansson

CELL – Dokumentär/konstfilm av Nadja Ericsson