BAKGRUND

Antirasistiska filmdagar har sin bakgrund i en grupp eldsjälar som insåg att film var ett starkt medel som i kombination med samtal, kunde användas för att motverka främlingsfientligheten och högerextremismen som växte fram i början av 90-talet.

ARF startade som en festival i Malmö 1993 på initiativ av Invandrarförvaltningen, i samarbete med Filmcentrum Syd och Folkets Bio i Malmö. ARF skapades för att möta behovet av kunskap kring frågor om rasism, diskriminering, integration och mänskliga rättigheter. Från början handlade det om en grupp engagerade människor som ville skapa en plattform där föreningar/organisationer och privatpersoner gemensamt kunde bekämpa högerextremismen. Med åren blev ARF en etablerad verksamhet inom FilmCentrum Syd, men förblir ett samarbetsprojekt som förenar kunskap och engagemang för mänskliga rättigheter och mot rasism.

Antirasistiska filmdagar var från start en festival riktad främst till skolungdom. 2016 övergick ARF i Malmö till att vara en året runt verksamhet med syfte att vara närvarande under hela skolåret. Skolor från hela Malmö och omnejd välkomnas till tematiska filmseminarier som sträcker sig över VT och HT.

ARF i Malmö är en del av FilmCentrum Syd. ARF i Malmö samarbetar med många aktörer och har verksamhet under året.