Digitala föreläsningar om rasism

ARF att tillgängliggör digitala föreläsningar om rasism för skolklasser. Föreläsningarna rekommenderas från åk 9, för gymnasiet.

Föreläsningarna är korta för att de lättare ska kunna visas i klassrummet inom ramen för en vanlig lektion.

De är helt kostnadsfria och ses via länk. Vid intresse, kontakta oss på malmo@arfarf.se

——————————————————- 

VAD ÄR RASISM?

Rasismer, med och utan rasister,
en föreläsning av Professor Anders Neergaard.

Anders Neergaard är professor i sociologi, samt forskare och föreståndare för Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO), på Institutionen för kultur och samhälle (IKOS), vid Linköpings universitet.

I denna föreläsningen går han igenom olika definitioner av rasism, kopplad till rasismens historia, och förklarar dess innebörd i praktiken. Föreläsningen är 21 minuter lång.

Kan beställas på: malmo@arfarf.se

————————————————————————– 

FÖRELÄSNINGAR OM SVERIGES NATIONELLA MINORITETER

I samarbete med Malmö stad tog ARF fram tre föreläsningar om Sveriges nationella minoriteter, med fokus på Malmö stads arbete, samt fokus på nationella minoriteten romer samt nationella minoriteter judar. Föreläsningarna framställdes i samband med visningar av kortfilmserien GLÖD, en serie kortfilmer gjorda av och om personer med ursprung i någon av Sveriges nationella minoriteter. Läs mer om serien här.

———————————————————————-

SVERIGES NATIONELLA MINORITETER 

Föreläsning om Sveriges nationella minoriteter med Sanna Jälevik, utvecklingssekreterare på Stadskontoret, Malmö stad, och samordnare för arbetet med finskt förvaltningsområde.

Vilka är de nationella minoriteter och varför? Vad innebär det i praktiken att tillhöra en nationell minoritet? Föreläsningen är indelad i två delar på 9 minuter vardera. Den första delen fokuserar på vilka de nationella minoriteter är vad det innebär, medan den andra delen fokuserar på Malmö stads arbete med de nationella minoriteter.

Föreläsningen är tänkt att användas i samband med kortfilmserien GLÖD, med kortfilmer gjorde av filmskapare med någon nationell minoritets bakgrund. GLÖD-filmerna hittar ni på UR play.

Kan beställas på: malmo@arfarf.se

—————————————————————————————-

NATIONELLA MINORITETEN ROMER

Föreläsning om den nationella minoriteter romer med representanter för Romskt Informations- och Kunskapscenter – RIKC, med tillhörande studiematerial om den nationella minoriteten romer.

Gå gärna igenom studiematerialet först. Där finner ni även länk till kortfilmen Klassens Z, samt förslag på upplägg för studier om den nationella minoriteten romer.

Föreläsningen är ca 15 minuter lång.

Klicka på bilderna så kommer du direkt till studiematerialet respektive föreläsningen!

——————————————————————————————-

NATIONELLA MINORITETEN JUDAR

Föreläsning om den nationella minoriteter judar med Rebecca Stucker, samordnare för Malmö stads arbete mot antisemitism i skolor.

Föreläsningen går igenom vilka judarna är, deras historia, religion och kultur, och vad det innebär att vara jude idag. Den förklarar också vad antisemitism är i historien och i dagens samhälle. Den utgår från kortfilmen Der Shmues i serien Glöd.

Föreläsningen är 15 minuter lång.

Filmen Der Shmues kan ses här.

Kan beställas på: malmo@arfarf.se

Evenemanget är avslutat.

Datum

jan 01 2023 - jan 31 2024
Expired!

Tid

8:00 am - 6:00 pm
Kategori

Lämna en kommentar

Till toppen