STYRELSEN

2020

VERKSAMHETSÅRET

VALBEREDNINGEN

Fredric Ollerstam (Ordförande)
Anna Nevander (Vice Ordförande)
Talat Bhat
Andrés Diaz Garcia
Johan Fredborn Larsson
Julián Quevedo
Petra Rundqvist
Philip Wachtmeister da Silva
Ida Åkesson

Kontakta styrelsen:
styrelsen@filmcentrumsyd.se

Gabriella Cederström

Anna Johansson

Anton Stenlund

Kontakta valberedningen: valberedningen@filmcentrumsyd.se